Lenfatik bypass cerrahisi
Bu, lenfatik damarların yüzeysel damarlarına mikrocerrahi tekniklerinin cerrahi bir uygulamasıdır.

Bu operasyon nasıl yapılır?

Ameliyat genel anestezi altında yapılır, 2-4 saat sürer. Bu yöntemle, deride 3-4 cm’lik küçük insizyonlardan sonra lenfatik damarlar mikroskopla belirlenir ve mikrocerrahi sonucunda venöz bypass (köprüleme) gerçekleştirilir. Bu, lenfatik sıvının tekrar vücuda akmasını sağlar.

Operasyon için hazırlık

Ameliyat bölgesindeki enfeksiyon sonucu olumsuz etkiler. Hastalar ameliyattan önce kan inceltici ilaç almamalıdır. İşlemden önce ve ameliyattan sonra tıbbi (antiseptik) bakım çok önemlidir.

Hangi hastalar uygundur?

Lenfödem başlayan hastalarda ve orta aşamada etkili bir yöntemdir. Lenfatik yapının sağlamlığı, prosedürün başarısı için bir ön koşuldur. Primer ve sekonder lenfödemli hastalarda prosedürün etkinliğinin görülebilir olduğu gösterilebilir. Lenfatik damarlar operasyondan önce ve sırasında çeşitli X-ışını yöntemleri kullanılarak görüntülenebilir. Mikrocerrahi prosedürleri sadece stabil ve sağlıklı olduğu kanıtlanmış lenfatik damarlarda gerçekleştirilir.

Lenfödem hastalığına müdahale nedir?

Lenfödemde bozulmuş bir fizyolojik mekanizmayı düzeltmek için bir müdahaledir. Lenfatik sıvıdaki yetersiz drenajı tedavi etmenin etkili bir yoludur. Son yıllarda tıp alanındaki bilimsel çalışmalar bu yöntemin etkinliğini ve geç dönemdeki olumlu ve kalıcı sonuçları göstermiştir.

Bu ameliyatın lenfödem seyri üzerinde olumsuz bir etkisi var mı?

Aksine, bu prosedür lenfatik sıvıyı vücuda geri döndürür, bu da hastalığın kontrolüne yol açar.

Lenfödemli bir bacak veya kol ameliyatı bir risk midir?

Lenfödemli uzuvlar ameliyat edilebilir, bu alanlar cerrahi olarak tedavi edilebilir.

Ameliyat hangi aşamada yapılmalıdır?

Geç evre ile karşılaştırıldığında, erken evrede cerrahi daha yüksek başarı şansına sahiptir. Operasyon ve enfeksiyon ataklarının beklenmesi, lenfatik damarların yapısal olarak bozulmasına ve dokularda kalıcı değişikliklere yol açar. Bu, operasyonun başarısını olumsuz yönde etkiler.

Ameliyattan sonra nelere dikkat edilmelidir?

Bir hafta sonra manuel lenfatik masaj ve karmaşık drenaj ile tedavi başlamalıdır. Erken aşamada eğitimli uzmanlar tarafından yapılan fizyoterapi tedavisi, operasyonun başarısını birçok kez artıracaktır. Her iki tedavinin kombinasyonu, elde edilecek faydaları maksimuma çıkarır. Bu süre zarfında, uygun basınçlı giysiler belirlenir. Basılı giysiler altı ay kullanılmalıdır. Genel önlemler takip edilmelidir.

Bu işlem zor mu?

Bu işlem hasta için herhangi bir soruna neden olmaz. Bu müdahale sırasında, ekip teknik gelişmişlik ve doğruluk sergilemelidir. Bu prosedür sırasında, çok ince ve şeffaf lenfatik damarların tanınması ve mikroskop altında manipüle edilmesi gerekir.

Ameliyat sonrası iyileşme

Hasta ameliyattan sonraki ilk 24 saat hastaneye yatırılır. Bu süre zarfında, yoğun olmayan günlük aktivitelere izin verilir. Bir hafta ila on gün sonra dikişler alınır ve fizyoterapi tedavisi başlar.

Ameliyattan sonra nelere dikkat edilmelidir?

Eğitimli uzmanlar tarafından erken fizyoterapi (manuel lenfatik masaj ve karmaşık drenaj tedavisi) operasyonel başarıyı arttırır. Lenfödem, eşzamanlı cerrahi ve fizyoterapi ile önlenebilen, azaltılabilen ve kontrol edilebilen bir hastalıktır. Her iki tedavinin kombinasyonu, elde edilecek faydaları en üst düzeye çıkaracaktır. Bu süre zarfında, uygun basınçlı giysiler belirlenir. Basılı giysiler altı ay kullanılmalıdır. Genel önlemlere kesinlikle uyulmalıdır.